Servizo Web Feature Service.

Un servizo Web Feature Service (WFS) ofrece unha interfaz que permite facer consultas de fenómenos xeográficos. Ditos fenómenos xeográficos poden verse como o "código fonte" dun mapa.

O noso servizo WFS prorporciona datos de fenómenos como abastecemento e saneamento de augas, estradas de titularidade municipal, provincial, autonómica e estatal ou alumbrado público, por mencionar uns poucos. Actualmente os datos dispoñibles son os correspondentes á edición da EIEL do ano 2011.

Nos manuais listados a continuación explícase, paso a paso, cómo acceder ós datos proporcionados por este servizo utilizando as aplicacións XIS máis populares.

icono PDF
(PDF, 176 kb)
"Manual de acceso a los contenidos WFS de la EIEL de Lugo con QGIS" (en español)
icono PDF
(PDF, 206 kb)
"Manual de acceso a los contenidos WFS de la EIEL de Lugo con gvSIG" (en español)
icono PDF
(PDF, 317 kb)
"Manual de acceso a los contenidos WFS de la EIEL de Lugo con ArcGIS 10.2" (en español)