Investigación e desenvolvemento.

A Enquisa de Infraestrutura e Equipamientos Locais (EIEL) da provincia de Lugo foi utilizada en numerosas investigacións. Os resultados obtidos foron presentados en congresos internacionais e publicados en revistas científicas.

Por outra banda, os datos da EIEL de Lugo foron utilizados tamén na redacción de varios Plans Xerais de Ordenación Municipal (PXOM).

Revistas.

Congresos internacionais.

Plans Xerais de Ordenación Municipal.

Traballos de investigación titorados.