Servizo de nomenclátor.

O servizo de nomenclátor que ofrecemos permite atopar preto de 9.800 entidades singulares - o núcleos de poboamento - espalladas por toda a provincia de Lugo.

Para cada entidade singular atopada dase a seguinte información: código INE, municipio e parroquia ó que pertencen e coordenadas que permiten ubicala xeográficamente. Ademais, dase unha ligazón directa ó visor de mapas no que se amosa a devandita entidade singular.

nome entidade
  
buscar entidade en